Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία τριών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 2.0MW, 2.76MW και 2.3MW, ιδιοκτησία της εταιρείας PV SUNSET LTD στην κοινότητα Μοναγρούλλι της επαρχίας Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-051-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/00378/2023, ΛΕΜ/00379/2023, ΛΕΜ/0038
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία τριών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 2.0MW, 2.76MW και 2.3MW, ιδιοκτησία της εταιρείας PV SUNSET LTD στην κοινότητα Μοναγρούλλι της επαρχίας Λεμεσού
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Μοναγρούλλι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 02-05-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 02-02-2024

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση