Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία δύο ξεχωριστών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ΦΒ πάρκο ισχύος 7MW και 7,9MW (τεμάχια 33 και 51 με Φ/ΣΧ: 49/52), ιδιοκτησία της εταιρείας Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ στην κοινότητα Βάβλας της επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-052-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00174/2023, ΛΑΡ/00175/2023
Περιγραφή: ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία δύο ξεχωριστών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ΦΒ πάρκο ισχύος 7MW και 7,9MW (τεμάχια 33 και 51 με Φ/ΣΧ: 49/52), ιδιοκτησία της εταιρείας Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ στην κοινότητα Βάβλας της επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Βάβλα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 21-04-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη