Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή & λειτουργία ΦΒ πάρκου ισχύος 1,012MW, ιδιοκτησία της εταιρείας NEPHESH Ltd, στην κοινότητα Κονιών, της επαρχίας Πάφου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-251-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/00670/2022
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή & λειτουργία ΦΒ πάρκου ισχύος 1,012MW, ιδιοκτησία της εταιρείας NEPHESH Ltd, στην κοινότητα Κονιών, της επαρχίας Πάφου
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Κονιά
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 05-09-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 14-11-2023

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση