Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Εκθεση πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία υπεραγοράς ΑΛΦΑΜΕΓΑ, ιδιοκτησία της εταιρείας Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ, στον Δήμο Παραλιμνίου της επαρχίας Αμμοχώστου.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-253-1
Αριθμός Φακέλου: ΑΜΧ/00116/2022
Περιγραφή: Εκθεση πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία υπεραγοράς ΑΛΦΑΜΕΓΑ, ιδιοκτησία της εταιρείας Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ, στον Δήμο Παραλιμνίου της επαρχίας Αμμοχώστου.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Αμμόχωστος
Περιοχή: Παραλίμνι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 23-03-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 14-05-2024

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση