Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για γεωργική και κτηνοτροφική ανάπτυξη (Στάβλοι αλόγων, χώρος εκπαίδευσης τους και μελλοντική κατοικία), ιδιοκτησία του H.R. στην κοινότητα Ανώγυρα της επαρχίας Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-056-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/01378/2021
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για γεωργική και κτηνοτροφική ανάπτυξη (Στάβλοι αλόγων, χώρος εκπαίδευσης τους και μελλοντική κατοικία), ιδιοκτησία του H.R. στην κοινότητα Ανώγυρα της επαρχίας Λεμεσού
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Κτηνοτροφική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Ανώγυρα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 23-05-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 08-07-2024

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη