Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση νέου λιθόκτιστου Ιερού Παρεκκλησίου των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, ιδιοκτησία της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Ι.Ν. Αγίου Ιακώβου του Πέρσου στην κοινότητα Χοιροκοιτία της επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-062-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00223/2023
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση νέου λιθόκτιστου Ιερού Παρεκκλησίου των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, ιδιοκτησία της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Ι.Ν. Αγίου Ιακώβου του Πέρσου στην κοινότητα Χοιροκοιτία της επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Χοιροκοιτία
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 03-05-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 09-11-2023

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση