Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία του εμπορικού κέντρου "The Mall of Limassol", ιδιοκτησία της εταιρείας Atterbury Europe και του κυκλικού κόμβου στη συμβολή των Λεωφόρων Γεωργίου Νεοφύτου και Σπύρου Κυπριανού, στο Δήμο Μέσα Γειτονιάς της επαρχίας Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-065-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/00351/2023
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία του εμπορικού κέντρου "The Mall of Limassol", ιδιοκτησία της εταιρείας Atterbury Europe και του κυκλικού κόμβου στη συμβολή των Λεωφόρων Γεωργίου Νεοφύτου και Σπύρου Κυπριανού, στο Δήμο Μέσα Γειτονιάς της επαρχίας Λεμεσού
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Μέσα Γειτονιά
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 19-05-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 31-05-2024

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη