Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 0,77ΜW στην κοινότητα Νικητάρι της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-067-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/00568/2023
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 0,77ΜW στην κοινότητα Νικητάρι της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Νικητάρι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 29-05-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30-10-2023

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση