Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία μονάδας εντατικής εκτροφής πουλερικών δυναμικότητας 95000 θέσεων, ιδιοκτησία της εταιρείας Φάρμα Α. Πίπη Λ.Τ.Δ. στην κοινότητα Άγιος Ιωάννης της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-068-1
Αριθμός Φακέλου: 5.33.13.12.161
Περιγραφή: ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία μονάδας εντατικής εκτροφής πουλερικών δυναμικότητας 95000 θέσεων, ιδιοκτησία της εταιρείας Φάρμα Α. Πίπη Λ.Τ.Δ. στην κοινότητα Άγιος Ιωάννης της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Πτηνοτροφική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Άγιος Ιωάννης
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 06-06-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 09-07-2024

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη