Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 0.8MW, ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland Project 74-4 Ltd στην κοινότητα Αναφωτίδας της επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-070-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00280/2023
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 0.8MW, ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland Project 74-4 Ltd στην κοινότητα Αναφωτίδας της επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Αναφωτίδα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 15-06-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 03-06-2024

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη