Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία αγροφωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 0.7MW, ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland Project 80-2 Ltd στην κοινότητα Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-076-1
Αριθμός Φακέλου: ΑΜΧ/00125/2023
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία αγροφωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 0.7MW, ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland Project 80-2 Ltd στην κοινότητα Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Αμμόχωστος
Περιοχή: Αυγόρου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 22-06-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 10-06-2024

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη