Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση αίθουσας δεξιώσεων, ιδιοκτησία της εταιρείας ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗ ΛΤΔ στο Δήμο Αραδίππου της επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-258-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00788/2022
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση αίθουσας δεξιώσεων, ιδιοκτησία της εταιρείας ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗ ΛΤΔ στο Δήμο Αραδίππου της επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Αραδίππου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 29-05-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 20-03-2024

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη