Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας βοοειδών, στο τεμάχιο με αρ. 423 (κτηνοτροφικό οικ. 14) Φ./Σχ. 40/26, ιδιοκτησία της εταιρείας F.G.F. PITTORTOS FARM LTD, στην κοινότητα Λύμπια της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-085-1
Αριθμός Φακέλου: 5.33.13.108.497
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας βοοειδών, στο τεμάχιο με αρ. 423 (κτηνοτροφικό οικ. 14) Φ./Σχ. 40/26, ιδιοκτησία της εταιρείας F.G.F. PITTORTOS FARM LTD, στην κοινότητα Λύμπια της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Κτηνοτροφική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Λύμπια
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 03-07-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 26-03-2024

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη