Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία γραμμικού πάρκου κατά μήκος του ποταμού Γιαλιά, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιδαλίου και της κοινότητας Πέρα Χωρίου-Νήσου της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-092-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/00268/2023
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία γραμμικού πάρκου κατά μήκος του ποταμού Γιαλιά, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιδαλίου και της κοινότητας Πέρα Χωρίου-Νήσου της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Δάλι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτουργός Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 29-06-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 20-11-2023

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση