Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για ανέγερση γηπέδου ποδοσφαίρου με κερκίδες και κτήρια διευκολύνσεων ιδιοκτησία του Κοινοτικού Συμβου'ιου Γιόλου στην κοινότητα Γιόλου της επαρχίας Πάφου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-099-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/00478/2022
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για ανέγερση γηπέδου ποδοσφαίρου με κερκίδες και κτήρια διευκολύνσεων ιδιοκτησία του Κοινοτικού Συμβου'ιου Γιόλου στην κοινότητα Γιόλου της επαρχίας Πάφου
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Γιόλου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: 07-02-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 13-11-2023

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση