Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, ιδιoκτησία της εταιρείας EPIC LTD στην κοινότητα Διερώνας της επαρχίας Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-100-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/01764/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, ιδιoκτησία της εταιρείας EPIC LTD στην κοινότητα Διερώνας της επαρχίας Λεμεσού
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Διερώνα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 17-07-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 08-03-2024

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση