Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία μικτής εμπορικής και οικιστικής ανάπτυξης, ιδιοκτησία της εταιρείας ALEXANDROS STEPHANIS & CO LTD στο Δήμο Στροβόλου της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-115-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/01632/2022
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία μικτής εμπορικής και οικιστικής ανάπτυξης, ιδιοκτησία της εταιρείας ALEXANDROS STEPHANIS & CO LTD στο Δήμο Στροβόλου της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Στρόβολος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 31-07-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 22-11-2023

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση