Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την εγκατάσταση οικιακών σταθμών επεξεργασίας λυμάτων σε έξι (6) κατοικίες στο Δήμο Πέγειας της επαρχίας Πάφου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-118-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/00621/2022/Α
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την εγκατάσταση οικιακών σταθμών επεξεργασίας λυμάτων σε έξι (6) κατοικίες στο Δήμο Πέγειας της επαρχίας Πάφου
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Πέγεια
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: 02-08-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 24-11-2023

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση