Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1.2MW ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland Project 74 Ltd στην κοινότητα Λύμπια της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-275-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/01344/2021
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1.2MW ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland Project 74 Ltd στην κοινότητα Λύμπια της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Λύμπια
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 09-07-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 22-04-2024

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση