Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας και κατοικίας πτηνοτρόφου, ιδιοκτησία του Α.Α. στην κοινότητα Λύμπια της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-122-1
Αριθμός Φακέλου: 5.33.13.108.504
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας και κατοικίας πτηνοτρόφου, ιδιοκτησία του Α.Α. στην κοινότητα Λύμπια της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Πτηνοτροφική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Λύμπια
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 29-08-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 07-11-2023

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη