Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για επέκταση λατομείου ιδιοκτησία της εταιρείας "DOMOKOS QUARRIES LTD"στην κοινότητα Βορόκληνη της επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-124-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/01098/2022
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για επέκταση λατομείου ιδιοκτησία της εταιρείας "DOMOKOS QUARRIES LTD"στην κοινότητα Βορόκληνη της επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Εξορυκτική Δραστηριότητα
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Βορόκληνη
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 27-03-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30-10-2023

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση