Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για ανέγερση μονάδας κομποστοποίησης, ιδιοκτησία της εταιρείας PL POSIDONIA COMPOST LTD στην κοινότητα Τίμη της επαρχίας Πάφου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-125-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/00561/2023
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για ανέγερση μονάδας κομποστοποίησης, ιδιοκτησία της εταιρείας PL POSIDONIA COMPOST LTD στην κοινότητα Τίμη της επαρχίας Πάφου
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση αποβλήτων
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Τίμη
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 23-08-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 24-04-2024

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη