Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση πληροφοριών για τη δημιουργία χώρου συλλογής και διαχείρισης αποβλήτων (Πράσινο σημείο) στο Δήμο Σωτήρας της επαρχίας Αμμοχώστου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-130-1
Αριθμός Φακέλου: ΑΜΧ/00129/2023
Περιγραφή: Έκθεση πληροφοριών για τη δημιουργία χώρου συλλογής και διαχείρισης αποβλήτων (Πράσινο σημείο) στο Δήμο Σωτήρας της επαρχίας Αμμοχώστου
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση αποβλήτων
Επαρχία: Αμμόχωστος
Περιοχή: Σωτήρα Αμμοχώστου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 14-09-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 08-03-2024

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση