Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία οργανωμένης οικιστικής ανάπτυξης της υπό δημιουργίας ανάπτυξης γηπέδου γκόλφ και άλλων συναφών αναπτύξεων με την ονομασία "Limassol Greens Golf Resort", ιδιοκτησία της εταιρείας Lanitis Golf Public Co Ltd στην κοινότητα Τσερκέζ Τσιφλίκ της επαρχίας Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-132-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/00017/2023
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία οργανωμένης οικιστικής ανάπτυξης της υπό δημιουργίας ανάπτυξης γηπέδου γκόλφ και άλλων συναφών αναπτύξεων με την ονομασία "Limassol Greens Golf Resort", ιδιοκτησία της εταιρείας Lanitis Golf Public Co Ltd στην κοινότητα Τσερκέζ Τσιφλίκ της επαρχίας Λεμεσού
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Τσερκέζοι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 22-09-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 05-07-2024

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη