Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη οικοδομή με σκοπό την ανάπτυξη κέντρου αποκατάστασης υπερηλίκων και γηροκομείο και εγκατάσταση βιολογικού σταθμού επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, ιδιοκτησία της εταιρείας Blenem Enterprises Ltd στο Δήμο Πέγειας της επαρχίας Πάφου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-133-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/00242/2023
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη οικοδομή με σκοπό την ανάπτυξη κέντρου αποκατάστασης υπερηλίκων και γηροκομείο και εγκατάσταση βιολογικού σταθμού επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, ιδιοκτησία της εταιρείας Blenem Enterprises Ltd στο Δήμο Πέγειας της επαρχίας Πάφου
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Πέγεια
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: 13-09-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 08-02-2024

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση