Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση αίθουσας δεξιώσεων ιδιοκτησία Ε.Ζ.Κ στην κοινότητα Μαζωτού της επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-262-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00983/2022
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση αίθουσας δεξιώσεων ιδιοκτησία Ε.Ζ.Κ στην κοινότητα Μαζωτού της επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Μαζωτός
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 27-01-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 14-05-2024

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη