Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία του εμπορικού κέντρου Limassol Mall, ιδιοκτησία της εταιρείας C.A.C. Papantoniou Ltd και Άλλοι στο Δήμο Αγίου Αθανασίου της επαρχίας Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-136-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/00837/2023
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία του εμπορικού κέντρου Limassol Mall, ιδιοκτησία της εταιρείας C.A.C. Papantoniou Ltd και Άλλοι στο Δήμο Αγίου Αθανασίου της επαρχίας Λεμεσού
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Άγιος Αθανάσιος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 22-09-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 31-05-2024

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη