Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία ναού, ιδιοκτησία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, στον Άγιο Συλά του Δήμου Ύψωνα της επαρχίας Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-138-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/00416/2022
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία ναού, ιδιοκτησία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, στον Άγιο Συλά του Δήμου Ύψωνα της επαρχίας Λεμεσού
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Ύψωνας
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 19-07-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 03-06-2024

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη