Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 7,96 MW ιδιοκτησία της εταιρείας Onered Ltd στην κοινότητα Σοφτάδες της επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-146-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00436/2023
Περιγραφή: ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 7,96 MW ιδιοκτησία της εταιρείας Onered Ltd στην κοινότητα Σοφτάδες της επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Σοφτάδες
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 06-10-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 12-02-2024

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση