Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1,5 MW ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland Project 86-2 Ltd στην κοινότητα Αγιών Τριμιθιάς της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-161-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/01401/2023
Περιγραφή: ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1,5 MW ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland Project 86-2 Ltd στην κοινότητα Αγιών Τριμιθιάς της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Αγίοι Τριμιθιάς
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 25-10-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 03-06-2024

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη