Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την κατεδάφιση και αποξήλωση εγκατάστασης αποθήκευσης υγραερίου της εταιρείας Synergas στη Λάρνακα

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-163-1
Αριθμός Φακέλου: Τ.Υ.Κ-76/23.Ε397
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατεδάφιση και αποξήλωση εγκατάστασης αποθήκευσης υγραερίου της εταιρείας Synergas στη Λάρνακα
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμού
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Λάρνακα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δημοτικός Μηχανικός Δήμου Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 23-03-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 29-11-2023

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση