Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 3.2 MW με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας 1MW/2MWh, ιδιοκτησία της ΑΗΚ στην κοινότητα Τερσεφάνου της επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-182-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00642/2023
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 3.2 MW με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας 1MW/2MWh, ιδιοκτησία της ΑΗΚ στην κοινότητα Τερσεφάνου της επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Τερσεφάνου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 17-10-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 03-07-2024

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη