Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο εργαστήριο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιοκτησία της εταιρείας A.T.I. Enviroindustrials Ltd στην κοινότητα Κοφίνου της επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-184-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00775/2023
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο εργαστήριο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιοκτησία της εταιρείας A.T.I. Enviroindustrials Ltd στην κοινότητα Κοφίνου της επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμού
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Κοφίνου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 22-11-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 03-07-2024

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Γνωμάτευση
Μελέτη