Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ιδιωτικού νοσοκομείου με την ονομασία "METROPOLITAN PRIVATE HOSPITAL" στην κοινότητα Μεσόγη της επαρχίας Πάφου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-186-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/00944/2023
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ιδιωτικού νοσοκομείου με την ονομασία "METROPOLITAN PRIVATE HOSPITAL" στην κοινότητα Μεσόγη της επαρχίας Πάφου
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Μεσόγη
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 11-12-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 09-02-2024

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη