Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κτηνοτροφικού υποστατικού με περίφραξη, δυναμικότητας 100 αιγοπροβάτων, ιδιοκτησία των αδερφών Α.Α. και Π.Α. στην κοινότητα Αναρίτα της επαρχίας Πάφου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-193-1
Αριθμός Φακέλου: Β80/2023
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κτηνοτροφικού υποστατικού με περίφραξη, δυναμικότητας 100 αιγοπροβάτων, ιδιοκτησία των αδερφών Α.Α. και Π.Α. στην κοινότητα Αναρίτα της επαρχίας Πάφου
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Κτηνοτροφική Εγκατάσταση
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Αναρίτα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: 01-12-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 13-03-2024

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση