Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κτηνοτροφικής μονάδας αιγοπροβάτων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος 20 kW, ιδιοκτησία του Σ.Α. στην κοινότητα Ποταμιά της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-201-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/01491/2022
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κτηνοτροφικής μονάδας αιγοπροβάτων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος 20 kW, ιδιοκτησία του Σ.Α. στην κοινότητα Ποταμιά της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Κτηνοτροφική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Ποταμιά
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 22-12-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 28-06-2024

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη