Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας αιγοπροβάτων, ιδιοκτησία του Γ.Σ. στην κοινότητα Περιστερώνα της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2024-001-1
Αριθμός Φακέλου: 5.33.13.148.123
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας αιγοπροβάτων, ιδιοκτησία του Γ.Σ. στην κοινότητα Περιστερώνα της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Κτηνοτροφική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Περιστερώνα Λευκωσίας
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 11-01-2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 08-02-2024

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη