Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για τη λειτουργία αποβάθρας για την φορτοεκφόρτωση ζωοτροφών, τσιμέντου, αποβλήτων μετάλλου, οικοδομικού σιδήρου και ασφάλτου και Περιβαλλοντική Μελέτη υποβάθρου για τον θαλάσσιο χώρο γύρω από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας M.A. Skyra Vassa Terminal Ltd στην περιοχή Βασιλικού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2024-002-1
Αριθμός Φακέλου:
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για τη λειτουργία αποβάθρας για την φορτοεκφόρτωση ζωοτροφών, τσιμέντου, αποβλήτων μετάλλου, οικοδομικού σιδήρου και ασφάλτου και Περιβαλλοντική Μελέτη υποβάθρου για τον θαλάσσιο χώρο γύρω από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας M.A. Skyra Vassa Terminal Ltd στην περιοχή Βασιλικού
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Λιμενικό έργο και έργο προστασίας της ακτής
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: - - -
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Γενικός Διευθυντής Αρχής Λιμένων
Ημερομηνία Επιστολής: 19-12-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη