Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για επέκταση αδειοδοτημένου φωτοβολταϊκού πάρκου με αύξηση δυναμικότητας κατά 0,999 MW στο Δήμο Γερίου της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2024-006-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/00961/2021/Β
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για επέκταση αδειοδοτημένου φωτοβολταϊκού πάρκου με αύξηση δυναμικότητας κατά 0,999 MW στο Δήμο Γερίου της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Γέρι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 16-01-2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 01-03-2024

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση