Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία ενοποιημένης ανάπτυξης μεγάλων και σύνθετων χρήσεων, ιδιοκτησία της εταιρείας Frontarico Ltd στην κοινότητα Παλώδεια της επαρχίας Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2024-008-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/01376/2020, ΛΕΜ/00465/2021, ΛΕΜ/0041
Περιγραφή: ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία ενοποιημένης ανάπτυξης μεγάλων και σύνθετων χρήσεων, ιδιοκτησία της εταιρείας Frontarico Ltd στην κοινότητα Παλώδεια της επαρχίας Λεμεσού
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Παλόδεια
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 16-01-2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Ανοικτό Για Διαβούλευση Μέχρι τις 01-03-2024

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη