Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1,5 MW ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland Project 79 Ltd στην κοινότητα Σίμου της επαρχίας Πάφου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2024-009-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/00815/2023
Περιγραφή: ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1,5 MW ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland Project 79 Ltd στην κοινότητα Σίμου της επαρχίας Πάφου
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Σίμου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 27-12-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Ανοικτό Για Διαβούλευση Μέχρι τις 29-02-2024

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη