Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 3 MW ιδιοκτησία της εταιρείας Y & K SOLAR ENERGY LTD στο Δήμο Γερίου της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2024-011-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/02006/2023
Περιγραφή: ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 3 MW ιδιοκτησία της εταιρείας Y & K SOLAR ENERGY LTD στο Δήμο Γερίου της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Γέρι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 10-01-2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Ανοικτό Για Διαβούλευση Μέχρι τις 08-03-2024

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη