Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 2,06 MW ιδιοκτησία της εταιρείας Solek Larnaka I Ltd στην κοινότητα Αγίου Θεοδώρου της επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2024-017-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00997/2023
Περιγραφή: ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 2,06 MW ιδιοκτησία της εταιρείας Solek Larnaka I Ltd στην κοινότητα Αγίου Θεοδώρου της επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Άγιος Θεόδωρος Λάρνακας
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 24-01-2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη