Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την ανάπλαση μέρους κοίτης του Ποταμού Άμαθου και μετατροπή σε Γραμμικό Πάρκο, στο Δήμο Γερμασόγειας της επαρχίας Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2024-022-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/00971/2023
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανάπλαση μέρους κοίτης του Ποταμού Άμαθου και μετατροπή σε Γραμμικό Πάρκο, στο Δήμο Γερμασόγειας της επαρχίας Λεμεσού
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Γερμασόγεια
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 07-02-2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 01-07-2024

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση