Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για παράταση ισχύος προσωρινής πολεοδομικής άδειας για τη λειτουργία μονάδας παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος της εταιρείας Pepsis Asphalt Ltd στην κοινότητα Βάσα Κελλακίου της επαρχίας Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2024-024-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/00270/2016/Α
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για παράταση ισχύος προσωρινής πολεοδομικής άδειας για τη λειτουργία μονάδας παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος της εταιρείας Pepsis Asphalt Ltd στην κοινότητα Βάσα Κελλακίου της επαρχίας Λεμεσού
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Εξορυκτική Δραστηριότητα
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Βάσα Κελλακίου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: ...
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη