Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία του "Υποβρύχιου Καλωδίου Blue" (Blues SCS), της εταιρείας Primetel Plc στην θαλάσσια περιοχή Γεροσκήπου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2024-027-1
Αριθμός Φακέλου: 06.09.003
Περιγραφή: ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία του "Υποβρύχιου Καλωδίου Blue" (Blues SCS), της εταιρείας Primetel Plc στην θαλάσσια περιοχή Γεροσκήπου
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο στη θάλασσα
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Γεροσκήπου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Γενικός Διευθυντής Υπ. Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Ημερομηνία Επιστολής: 27-03-2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 31-05-2024

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Βεβαίωση Συμμόρφωσης/Συμβατότητας