Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την αλλαγή χρήσης εργοστασίου παραγωγής δοχείων συσκευασίας από πολυμερικά πλαστικά σε μηχανική διέλαση αλουμινίου και επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων, ιδιοκτησία της εταιρείας CADAL LTD στο Δήμο Ιδαλίου της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2024-031-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/00149/2023/Α
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την αλλαγή χρήσης εργοστασίου παραγωγής δοχείων συσκευασίας από πολυμερικά πλαστικά σε μηχανική διέλαση αλουμινίου και επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων, ιδιοκτησία της εταιρείας CADAL LTD στο Δήμο Ιδαλίου της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Βιομηχανική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Δάλι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτουργός Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 27-03-2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη