Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την προσθήκη μονάδας επεξεργασίας λυμάτων δυναμικότητας 3.5m3/ημέρα σε αδειοδοτημένη κατοικία στο Δήμο Πέγειας της επαρχίας Πάφου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2024-033-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/00365/2023/Α
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την προσθήκη μονάδας επεξεργασίας λυμάτων δυναμικότητας 3.5m3/ημέρα σε αδειοδοτημένη κατοικία στο Δήμο Πέγειας της επαρχίας Πάφου
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση αποβλήτων
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Πέγεια
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: 21-03-2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 26-04-2024

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη