Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία τριών φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 3,1 MW , ιδιοκτησία της ΑΗΚ στην κοινότητα Γερόλακκου της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2024-036-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/00065/2024, ΛΕΥ/00066/2024, ΛΕΥ/0006
Περιγραφή: ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία τριών φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 3,1 MW , ιδιοκτησία της ΑΗΚ στην κοινότητα Γερόλακκου της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Γερόλακκος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 05-03-2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη