Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων, ιδιοκτησία της εταιρείας KITION OCEAN HOLDINGS LTD στη Μαρίνα και Λιμάνι Λάρνακας (Αρ. αίτησης για Λιμάνι και Μαρίνα Λάρνακας ΛΑΡ/00085/2022)

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2024-044-1
Αριθμός Φακέλου: Κ225/23
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων, ιδιοκτησία της εταιρείας KITION OCEAN HOLDINGS LTD στη Μαρίνα και Λιμάνι Λάρνακας (Αρ. αίτησης για Λιμάνι και Μαρίνα Λάρνακας ΛΑΡ/00085/2022)
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Λάρνακα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δήμαρχος Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 06-03-2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 25-04-2024

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση